PINOMADDALONI

Judo

1
  • 10.07.1976
  • Napoli
  • Judo
  • 73 kg

Medaglie olimpiche

Oro Sydney 2000
Judo
73 kg